Kolejny ukraiński producent mleka i zbóż planuje debiut na warszawskiej giełdzie

Industrial Milk Company

Industrial Milk CompanyFirma Industrial Milk Company (IMC), jedna z czołowych spółek sektora rolniczego w środkowo-północnej Ukrainie, planuje przeprowadzić ofertę publiczną akcji oraz zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie.

– IMC działa na rynku ukraińskim, który biorąc pod uwagę wielkość i rozwój jest uznawany za jeden z kluczowych rynków rolnych na świecie – mówi Ievgen Osypov, prezes IMC. – Przez ostatnie lata nasza spółka połączyła dynamiczny rozwój z dużą efektywnością, jeśli chodzi o produktywność i wyniki finansowe. Chcemy kontynuować naszą strategię rozwoju, wdrażając ambitny plan inwestycyjny. W ciągu najbliższych pięciu lat planujemy trzykrotnie zwiększyć areał ziem uprawnych, podwoić pojemność magazynową i rozwijać nowoczesny park maszynowy. Program inwestycyjny planujemy częściowo sfinansować środkami pozyskanymi w ramach publicznej oferty akcji.

Celem IMC jest dalszy rozwój działalności rolniczej, tak aby osiągnąć czołową pozycję na całym rynku ukraińskim. Spółka chce dalej rozbudowywać bank ziemi” rolnej poprzez wzrost organiczny oraz zakup praw najmu gruntów położonych w pobliżu obecnych lokalizacji. Wraz ze zwiększeniem areałów IMC będzie również rozwijać nowoczesny park maszynowy, w celu dalszego zwiększania efektywności działania.

Główne cele zakładane w ramach strategii to zwiększenie areału ziem uprawnych do 126 000 ha do 2016 r. Rozbudowa parku maszynowego oraz infrastruktury magazynowej, a w szczególności pojemności magazynowych zbóż i roślin oleistych o 130 000 ton do 2015 r. i ziemniaków o 80 000 ton do 2016 r. Wzrost produkcji wysokiej jakości ziemniaków stołowych do 100 000 ton rocznie do 2016 r. Ze względu na niską podaż produkcja ziemniaków na Ukrainie przynosi znacząco wyższe marże niż inne uprawy.

ING Securities S.A. będzie pełnić rolę lokalnego menedżera oferty oraz oferującego akcje w celu przeprowadzenia oferty publicznej i dopuszczenia akcji do obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Londyński Odział ING Bank N.V. będzie pełnić funkcję Globalnego Koordynatora, Prowadzącego Księgę Popytu oraz Głównego Menedżera Oferty. Investment Capital Ukraine pełni funkcję doradcy finansowego.

IMC planuje zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ciągu najbliższych miesięcy. Oferta oraz wprowadzenie akcji do obrotu na rynku głównym GPW uzależnione są od spełnienia wymogów formalnych, a w szczególności od zatwierdzenia prospektu przez luksemburską Komisję Nadzoru Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier), notyfikacji do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Akcje spółki zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej w Polsce oraz oferty prywatnej (private placement) skierowanej do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach z wykluczeniem Polski i USA zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Źródło: portalspozywczy.pl

Related Topics
Author
By
@
Related Posts

Kolejny ukraiński producent mleka i zbóż planuje debiut na warszawskiej giełdzie

Industrial Milk Company 30th Marzec, 2011

Industrial Milk CompanyFirma Industrial Milk Company (IMC), jedna z czołowych spółek sektora rolniczego w środkowo-północnej Ukrainie, planuje przeprowadzić ofertę publiczną akcji oraz zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie.

– IMC działa na rynku ukraińskim, który biorąc pod uwagę wielkość i rozwój jest uznawany za jeden z kluczowych rynków rolnych na świecie – mówi Ievgen Osypov, prezes IMC. – Przez ostatnie lata nasza spółka połączyła dynamiczny rozwój z dużą efektywnością, jeśli chodzi o produktywność i wyniki finansowe. Chcemy kontynuować naszą strategię rozwoju, wdrażając ambitny plan inwestycyjny. W ciągu najbliższych pięciu lat planujemy trzykrotnie zwiększyć areał ziem uprawnych, podwoić pojemność magazynową i rozwijać nowoczesny park maszynowy. Program inwestycyjny planujemy częściowo sfinansować środkami pozyskanymi w ramach publicznej oferty akcji.

Celem IMC jest dalszy rozwój działalności rolniczej, tak aby osiągnąć czołową pozycję na całym rynku ukraińskim. Spółka chce dalej rozbudowywać bank ziemi” rolnej poprzez wzrost organiczny oraz zakup praw najmu gruntów położonych w pobliżu obecnych lokalizacji. Wraz ze zwiększeniem areałów IMC będzie również rozwijać nowoczesny park maszynowy, w celu dalszego zwiększania efektywności działania.

Główne cele zakładane w ramach strategii to zwiększenie areału ziem uprawnych do 126 000 ha do 2016 r. Rozbudowa parku maszynowego oraz infrastruktury magazynowej, a w szczególności pojemności magazynowych zbóż i roślin oleistych o 130 000 ton do 2015 r. i ziemniaków o 80 000 ton do 2016 r. Wzrost produkcji wysokiej jakości ziemniaków stołowych do 100 000 ton rocznie do 2016 r. Ze względu na niską podaż produkcja ziemniaków na Ukrainie przynosi znacząco wyższe marże niż inne uprawy.

ING Securities S.A. będzie pełnić rolę lokalnego menedżera oferty oraz oferującego akcje w celu przeprowadzenia oferty publicznej i dopuszczenia akcji do obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Londyński Odział ING Bank N.V. będzie pełnić funkcję Globalnego Koordynatora, Prowadzącego Księgę Popytu oraz Głównego Menedżera Oferty. Investment Capital Ukraine pełni funkcję doradcy finansowego.

IMC planuje zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ciągu najbliższych miesięcy. Oferta oraz wprowadzenie akcji do obrotu na rynku głównym GPW uzależnione są od spełnienia wymogów formalnych, a w szczególności od zatwierdzenia prospektu przez luksemburską Komisję Nadzoru Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier), notyfikacji do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Akcje spółki zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej w Polsce oraz oferty prywatnej (private placement) skierowanej do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach z wykluczeniem Polski i USA zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Źródło: portalspozywczy.pl

By
@
backtotop