Wstępne prognozy zbiorów w 2011 r.

zbiory zbóż

zbiory zbóżCałkowite zbiory zbóż w 2010 r. GUS oszacował na 27,3 mln t (grudzień 2010), podczas gdy Sparks ocenił ich wielkość na zaledwie 25,6 mln ton (marzec 2011) – podają analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.

W bieżącym tygodniu Sparks przedstawił wstępną prognozę zbiorów zbóż w Polsce w 2011 roku. Wskazuje ona, iż produkcja zbóż ogółem (łącznie z kukurydzą) wyniesie ok. 26,7 mln t, co oznacza, iż byłaby o niespełna 5 proc. wyższa niż szacowana przed rokiem. Prognoza ta została opracowana przy założeniu zwiększenia areału zasiewów w kraju o ok. 2 proc. do poziomu ok. 8,1 mln hektarów (Sparks przyjął areał zbiorów w sezonie 2009/2010 na poziomie 7,97 mln ha).

Wstępna prognoza zbiorów została opracowana także przy założeniu, iż plony zbóż ogółem ukształtują się na poziomie zbliżonym do średniego poziomu uzyskiwanego w ostatnich 3 latach, czyli 32,9 dt/ha.

Dla porównania warto dodać, iż w raporcie opublikowanym 17 marca br. Strategie Grains}prognozowano zbiory zbóż w 2011 r. w Polsce na poziomie 28,07 mln t, podczas gdy przed rokiem oszacowano je na 26,83 mln ton.

Obecnie wszelkie prognozy zbiorów zbóż w bieżącym sezonie zarówno w kraju, jak i na całej półkuli północnej, mają charakter wstępny i opierają się głównie na informacjach o powierzchni zasiewów zbóż ozimych oraz wstępnych ocenach przezimowania upraw. Ponadto, rozbieżności w przypadku poszczególnych źródeł w zakresie oceny sytuacji w latach ubiegłych wpływają na prognozy dla nadchodzącego sezonu.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej / portalspozywczy.pl

Related Topics
Author
By
@
Related Posts

Wstępne prognozy zbiorów w 2011 r.

zbiory zbóż 5th Kwiecień, 2011

zbiory zbóżCałkowite zbiory zbóż w 2010 r. GUS oszacował na 27,3 mln t (grudzień 2010), podczas gdy Sparks ocenił ich wielkość na zaledwie 25,6 mln ton (marzec 2011) – podają analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.

W bieżącym tygodniu Sparks przedstawił wstępną prognozę zbiorów zbóż w Polsce w 2011 roku. Wskazuje ona, iż produkcja zbóż ogółem (łącznie z kukurydzą) wyniesie ok. 26,7 mln t, co oznacza, iż byłaby o niespełna 5 proc. wyższa niż szacowana przed rokiem. Prognoza ta została opracowana przy założeniu zwiększenia areału zasiewów w kraju o ok. 2 proc. do poziomu ok. 8,1 mln hektarów (Sparks przyjął areał zbiorów w sezonie 2009/2010 na poziomie 7,97 mln ha).

Wstępna prognoza zbiorów została opracowana także przy założeniu, iż plony zbóż ogółem ukształtują się na poziomie zbliżonym do średniego poziomu uzyskiwanego w ostatnich 3 latach, czyli 32,9 dt/ha.

Dla porównania warto dodać, iż w raporcie opublikowanym 17 marca br. Strategie Grains}prognozowano zbiory zbóż w 2011 r. w Polsce na poziomie 28,07 mln t, podczas gdy przed rokiem oszacowano je na 26,83 mln ton.

Obecnie wszelkie prognozy zbiorów zbóż w bieżącym sezonie zarówno w kraju, jak i na całej półkuli północnej, mają charakter wstępny i opierają się głównie na informacjach o powierzchni zasiewów zbóż ozimych oraz wstępnych ocenach przezimowania upraw. Ponadto, rozbieżności w przypadku poszczególnych źródeł w zakresie oceny sytuacji w latach ubiegłych wpływają na prognozy dla nadchodzącego sezonu.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej / portalspozywczy.pl

By
@
backtotop