Grupa KSG Agro nabyła akcje i udziały w spółkach rolnych

KSG Agro

KSG AgroKomitet Antymonopolowy Ukrainy wydał podmiotowi zależnemu Spółki KSG Agro S.A. zezwolenie na sfinalizowanie transakcji zakupu 91% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Agroplaza.

Spółka Agroplaza jest właścicielem ośmiu przedsiębiorstw rolnych dzierżawiących grunty orne o łącznej powierzchni 20 800 ha oraz jednej spółki handlowej z ograniczoną odpowiedzialnością Trade House WorldFood.

Spółka Trade House WorldFood prowadzi handel hurtowy i detaliczny warzywami i owocami.

Działalność operacyjna banku ziemi, o którym mowa powyżej, została już uwzględniona w niezbadanym przez biegłego rewidenta śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres zakończony 30 września 2012 r.

Komitet Antymonopolowy Ukrainy wydał również innemu podmiotowi zależnemu Spółki zezwolenie na sfinalizowanie transakcji zakupu akcji następujących czterech ukraińskich spółek:

 1. 31% kapitału zakładowego spółki PAT „Zheltovodskiy Hlebokombinat” produkującej pieczywo,
 2. 48,45% kapitału zakładowego spółki PAT „Krivorozhskiy Hlebocombinat #1” produkującej pieczywo,
 3. 45,96% kapitału zakładowego spółki PAT „KrivorozhHleb” produkującej pieczywo,

Łączne zdolności produkcyjne powyższych fabryk pieczywa wynoszą 100 ton na dobę, tj. 36 000 ton rocznie.

4.         50% kapitału zakładowego spółki AT „Pererobnyk”.

 

AT „Pererobnyk” znajduje się pod pełną operacyjną i zarządczą kontrolą Spółki, a w skład jej aktywów wchodzą:

 1. Młyn pszenny o całkowitej zdolności produkcyjnej wynoszącej 180 000 ton pszenicy rocznie;
 2. Elewator pionowy o całkowitej pojemności około 60 000 ton;
 3. Zakład produkcji pasz dla zwierząt o całkowitej zdolności produkcyjnej wynoszącej 100 000 ton rocznie;
 4. Tory kolejowe położone na terenach należących do spółki.

KSG Agro

Related Topics
Author
By
@
Related Posts

Grupa KSG Agro nabyła akcje i udziały w spółkach rolnych

KSG Agro 7th Listopad, 2012

KSG AgroKomitet Antymonopolowy Ukrainy wydał podmiotowi zależnemu Spółki KSG Agro S.A. zezwolenie na sfinalizowanie transakcji zakupu 91% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Agroplaza.

Spółka Agroplaza jest właścicielem ośmiu przedsiębiorstw rolnych dzierżawiących grunty orne o łącznej powierzchni 20 800 ha oraz jednej spółki handlowej z ograniczoną odpowiedzialnością Trade House WorldFood.

Spółka Trade House WorldFood prowadzi handel hurtowy i detaliczny warzywami i owocami.

Działalność operacyjna banku ziemi, o którym mowa powyżej, została już uwzględniona w niezbadanym przez biegłego rewidenta śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres zakończony 30 września 2012 r.

Komitet Antymonopolowy Ukrainy wydał również innemu podmiotowi zależnemu Spółki zezwolenie na sfinalizowanie transakcji zakupu akcji następujących czterech ukraińskich spółek:

 1. 31% kapitału zakładowego spółki PAT „Zheltovodskiy Hlebokombinat” produkującej pieczywo,
 2. 48,45% kapitału zakładowego spółki PAT „Krivorozhskiy Hlebocombinat #1” produkującej pieczywo,
 3. 45,96% kapitału zakładowego spółki PAT „KrivorozhHleb” produkującej pieczywo,

Łączne zdolności produkcyjne powyższych fabryk pieczywa wynoszą 100 ton na dobę, tj. 36 000 ton rocznie.

4.         50% kapitału zakładowego spółki AT „Pererobnyk”.

 

AT „Pererobnyk” znajduje się pod pełną operacyjną i zarządczą kontrolą Spółki, a w skład jej aktywów wchodzą:

 1. Młyn pszenny o całkowitej zdolności produkcyjnej wynoszącej 180 000 ton pszenicy rocznie;
 2. Elewator pionowy o całkowitej pojemności około 60 000 ton;
 3. Zakład produkcji pasz dla zwierząt o całkowitej zdolności produkcyjnej wynoszącej 100 000 ton rocznie;
 4. Tory kolejowe położone na terenach należących do spółki.

KSG Agro

By
@
backtotop